Tänapäevased kompassid

Üldjoontes võib kompassid liigitada spetsiaal-, matka- ja võistluskompassideks.
Spetsiaalkompasside hulka kuuluvad näiteks peegelsihtimisega ja pöörleva skaalaga (nõela asemel on pöörlev asimuudi skaala) kompassid. Nendel kompassidel on täppissihtimise võimalus, mis annab asimuudi suurema täpsuse. Seetõttu saab neid edukalt kasutada ka näiteks nurkade mõõtmisel. Selliseid kompasse kasutavad peamiselt metsamehed, geoloogid, insenerid, armee ja kaitsejõud.

Expidition_15_15T_360-6400

kompass Silva Expedition15TDGL 360-6400

Võistluskompassid võimaldavad teiste kompassidega võrreldes määrata kiiremini suunda ja on stabiilsemad: nool jääb enamasti seisma alla ühe sekundi jooksul, parimal juhul poole sekundiga. Niisuguste omadustega kompassid on kasutusel eeskätt orienteerumisspordis, kus on oluline kompassi kiire “töö” ja seda võimaldavad pöidlakompassid, või sõrmekompassid, kuidas keegi neid nimetab. Tänapäeval on kompassidele lisatud ka muud varustust, näiteks termomeeter, kurvimeeter, vile, suurendusklaas, vm.

Pöidlakompass SILVA 66 OMC SPECTRA

Pöidlakompass SILVA 66 OMC SPECTRA

Looduses matkates võib kasutada erinevaid kompassitüüpe. Enim kasutatavad nn traditsioonilised matkakompassid on alusplaadiga. Need koosnevad läbipaistvast tugevast plastplaadist ja pööratavast ning vedelikuga (enamasti piiritusega) täidetud nõelakorpusest ehk plaatkompassid. Vedelik on hea selleks, et kompassinõel kinni ei kiiluks. Samuti on nõel vedelikuga korpuses stabiilsem, mistõttu saab põhja-lõuna suunda kiiremini määrata. See, kui kiiresti nõel stabiilse asendi saavutab, on mõne kompassi infolehele ka ära märgitud. Sageli pole matkal aga niivõrd oluline, et nool jääks seisma niisama kiiresti kui võistluskompassidel. Peegelkompassil asendab pikka põhiplaati peegel, mis võimaldab objektile paremini sihtida ja täpsemini suunda määrata. Üldiselt on alusplaadiga kompassi matkal koos kaardiga mugavam kasutada kui peegliga varianti.

Plaatkompass Silva 1S 360 jet

Plaatkompass Silva 1S 360 jet

Peegelkompass Silva Ranger SL

Peegelkompass Silva Ranger SL

 

Plaatkompass Silva, mõõteskaalaga ja Topokaart

plaatkompass Silva